BŁĄD MEDYCZNY

Drukuj artykuł drukuj artykuł

W   idealnym   świecie   nikt   nie   popełnia   błędów.   Niestety   w   rzeczywistości   błędy,   w   tym   medyczne,  zdarzają   się,
a poszkodowanymi są pacjenci. Następstwem takich błędów jest często znaczne pogorszenie stanu zdrowia czy nawet śmierć pacjenta. Z uwagi na specyfikę spraw o błędy w sztuce lekarskiej, pomoc adwokata jest nieodzowna. Udowodnienie, iż lekarz lub ratownik medyczny popełnił błąd, którego skutkiem jest rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta, jest procesem skomplikowanym i wymaga dużej wiedzy i nakładu pracy. Oprócz tego należy skutecznie przekonać sąd, jaka wysokość zadośćuczynienia lub odszkodowania jest właściwa. Dlatego też nie należy się wahać i trzeba skorzystać z pomocy adwokata, którego wiedza i doświadczenie pozwoli skutecznie zadbać o interes poszkodowanego.