UBIEGASZ SIĘ O ODSZKODOWANIE?

Drukuj artykuł drukuj artykuł

Zadośćuczynienie to rekompensata pieniężna za doznaną przez poszkodowanego krzywdę, którą należy rozumieć szeroko, jako cierpienie fizyczne i psychiczne (ból, stany lękowe, nerwica, obniżenie nastroju). Krzywda jest następstwem uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia, np. w wyniku wypadku, ale także cierpień związanych ze śmiercią osoby bliskiej.

Odszkodowanie jest świadczeniem należnym poszkodowanemu w związku ze szkodą materialną. Niekiedy odszkodowanie przybiera formę świadczeń okresowych (np. renta z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraconych zarobków).

W sytuacji, gdy stałeś się osobą poszkodowaną w wyniku wypadku lub innego zdarzenia losowego, warto ubiegać się o należne Ci świadczenia pieniężne. Adwokat oceni Twój przypadek, pomoże określić zakres szkody i oszacuje zadośćuczynienie lub odszkodowanie dla Ciebie, zapozna się z dokumentacją z miejsca wypadku, a przede wszystkim będzie reprezentował Twoje interesy na etapie negocjacji przedsądowych, jak i w toku postępowania sądowego. Procesy odszkodowawcze są niejednokrotnie skomplikowane i długie, a firmy zobowiązane do wypłaty świadczeń oporne na żądania poszkodowanych, dlatego też pomoc adwokata jest niezbędna do uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy odszkodowawczej.

W sprawach odszkodowawczych możliwe jest skorzystanie z instytucji mediacji zarówno na etapie postępowania sądowego, jak i jeszcze przed skierowaniem pozwu do sądu. W mediacji może reprezentować Cię adwokat. Pamiętaj , że masz prawo wybrać mediatora, którym może być również adwokat.