PISMO DZIEKANA OKREGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W TORUNIU DO PREZESA SĄDU REJONOWEGO W TORUNIU

Drukuj artykuł drukuj artykuł

Toruń, dnia 19.11.2021 r.

Sz. Pan
SSR Krzysztof Dąbkiewicz
Prezes Sądu Rejonowego
w Toruniu

Szanowny Panie Prezesie,

z żalem muszę stwierdzić, że współpraca pomiędzy sądem a przedstawicielami zawodu zaufania publicznego napotyka na niespotykane do tej pory trudności. Od paru dni dochodzi do kontroli odzieży i rzeczy osobistych adwokatów i radców prawnych przez ochronę sądu. Akceptujemy wszelkiego rodzaju obostrzenia wynikające z zachowania bezpieczeństwa sanitarnego ale nie zaakceptuję aby pracownicy sądu traktowali adwokatów jak terrorystów. Osobiście nie pozwolę aby stosowano wobec mnie tego rodzaju praktyki, co spowoduje, że sprawy z moim udziałem nie będą mogły się odbyć gdyż nie zostanę wpuszczony do sądu odmawiając poddania się kontroli. Adwokaci uczestniczą w wymiarze sprawiedliwości, swoje obowiązki wykonują gorliwie i z zachowaniem przepisów prawa a wprowadzona kontrola godzi w ich godność i dobre imię. Nigdy nie zdarzyło się też aby w jakikolwiek sposób przyczynili się do obniżenia bezpieczeństwa na terenie sądu.
Proszę uprzejmie w imieniu własnym oraz Koleżanek i Kolegów adwokatów o chwilę refleksji i zmianę zarządzenia w tym zakresie.

 adw. Jan Kwietnicki

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu

file-psrtorun-2-3452.jpeg
skan pisma skierowanego do Prezesa Sadu Rejonowego w Toruniu