KOMISJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ ZAPRASZA NA CYKL BEZPŁATNYCH WYKŁADÓW DLA ADWOKATÓW I APLIKANTÓW ADWOKACKICH

Drukuj artykuł drukuj artykuł

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
zaprasza na cykl bezpłatnych wykładów dla adwokatów i aplikantów adwokackich:1.    „Postępowanie upadłościowe krok po kroku - omówienie poszczególnych etapów procedury upadłościowej”.

2.    „Pojęcie niewypłacalności jako przesłanka ogłoszenia upadłości”.

3.    „Praktyczne aspekty i formalizmy zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym - zakres zgłoszenia, termin zgłoszenia, skutki przekroczenia terminu na zgłoszenie wierzytelności, podmioty umocowane do zgłoszenia wierzytelności, wymogi formalne zgłoszenia”.

4.    „Postępowania restrukturyzacyjne”.


5. "Omówienie skutków prawnych poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych co do osoby, majątku i zobowiązań dłużnika, w tym wpływu ich prowadzenia na bieżące funkcjonowanie dłużnika, toczące się postępowania sądowe i egzekucyjne, a także ochronę zawartych przez dłużnika umów”.

Szczegółowy program w załączniku poniżejfile-komunikat-wyklad-kdz-20-27102021-oraz-3-10-17112021-3451.pdf