IZBOWY KONKURS KRASOMÓWCZY NASZEJ IZBY ROZSTRZYGNIĘTY.

Drukuj artykuł drukuj artykuł

W dniu 5.10.2021 r. odbył się Izbowy Konkurs Krasomówczy Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu. Do Konkursu przystąpili:


Apl. adw. Joanna Partyka,
Apl. adw. Adrianna Szymańska,
Apl. adw. Marta Żurawska,
Apl. adw. Beata Wysocka-Skrzypek,
Apl. adw. Patrycja Milewska,
Apl. adw. Sławomir Barcz.


Jury Konkursu w składzie:
Adw. Beata Wronkowska – Przewodnicąca Jury,
Adw. Izabela Beszczyńska-Kowalska – członek Jury,
Adw. Monika Grzywacz – członek Jury
Adw. Marcin Ziołek – członek Jury.


Po wysłuchaniu i ocenie wystąpień uczestników konkursu Jury przyznało:


I miejsce – apl. adw. Beacie Wysockiej-Skrzypek,
II miejsce – apl. adw. Patrycji Milewskiej,
III miejsce – apl. adw. Marcie Żurawskiej.


W imieniu własnym i samorządu gratuluję i życzę Laureatkom I i II miejsca sukcesów na Środowiskowym Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się w Bydgoszczy.


Adw. Jan Kwietnicki
Dziekan ORA