OŚWIADCZENIE DZIEKANA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W TORUNIU ADW. WIKTORA INDAN-PYKNO W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPLATNEJ POMOCY PRAWNEJ UCZESTNIKOM PROTESTÓW

Drukuj artykuł drukuj artykuł

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Szanowni Państwo,


niniejszym oświadczam, że pomoc udzielana przez Koleżanki i Kolegów Kujawsko-

Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu osobom zatrzymywanym w związku z

trwającymi protestami jest oddolną inicjatywą adwokatów i nie ma nic wspólnego z

działaniami jakiejkolwiek partii politycznej. Pomoc ta ma charakter apolityczny i

podyktowana jest tylko i wyłącznie determinacją w ochronie praw i wolności

obywatelskich. W imieniu Naszej Izby stanowczo odcinam się od jakiejkolwiek afiliacji

politycznej w związku z pomocą dla osób zatrzymywanych.


Pragnę podkreślić, iż wypowiedzi udzielane przez niektórych adwokatów Naszej Izby

w mediach a dotyczące akcji zainicjowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w

Toruniu stanowią wyłącznie wyraz ich osobistych poglądów i aspiracji i za takie

proszę je traktować.


Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym Adwokatkom i Adwokatom Naszej

Izby za tak liczny udział w akcji pro bono dla zatrzymywanych.


Cieszę się, że jesteśmy razem w tym trudnym dla naszego społeczeństwa momencie.adw. Wiktor Indan-Pykno