GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ PRZYPOMINA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY

Drukuj artykuł drukuj artykuł

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przypomina o obowiązkach adwokatów, radców prawnych, prawników zagranicznych i doradców podatkowych, wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Do zadań Generalnego Inspektora Informacji Finansowej należy m.in. inicjowanie działań w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z tym wystosował on pismo do Naczelnej Rady Adwokackiej z prośbą o rozpowszechnienie wśród adwokatów informacji o wybranych obowiązkach wynikających z ustawy.

pismo GIFF nt. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (do pobrania poniżej)

Na stronie Ministerstwa Finansów, pod adresem: (zobacz link) publikowane są na bieżąco komunikaty Generalnego Inspektora dotyczące kwestii związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

file-file-pismo-do-nra-30029-3419.pdf
pismo