KOMUNIKAT W SPRAWIE PRACY SĄDÓW

Drukuj artykuł drukuj artykuł

Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku wydał zarządzenie  w sprawie ograniczenia pracy Sądów. Na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu Apelacyjnego zarządzenia wydali również Prezesi Sądów Okręgowych i Rejonowych. Wobec powyższego proszę o zapoznanie się z w/w zarządzeniami na stronach poszczególnych Sądów.

Zarządzenie Prezesa SA w Gdańsku