KURS HELP RADY EUROPY

Drukuj artykuł drukuj artykuł

Szczegóły dotyczące kursu zostały opublikowane na stronie:

http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/zaproszenie-na-kurs-o-przeciwdzialaniu-przemocy-wobec-kobiet-i-przemocy-domowej/