PIERWSZE POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W TORUNIU PO WYBORACH - UKONSTYTUOWANIE

Drukuj artykuł drukuj artykuł

Posiedzenie otworzył o godz. 17.15 Dziekan adw. Wiktor Indan - Pykno, który przywitał członków Rady oraz wszystkich zaproszonych na posiedzenie czyli adw. Ewę Wielińską - Rzecznika Prasowego, adw. Paulinę Popławską - Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, adw. Wojciecha Cukrowskiego - Przewodniczącego Komisji rewizyjnej, adw. Ryszarda Szczygielskiego - Rzecznika Dyscyplinarnego i adw. Piotra Domańskiego.

W drodze głosowania członkowie ORA w Toruniu wyłonili wicedziekanów, sekretarza i jego zastępcę oraz skarbnika.

Funkcje objęli:

adw. Janusz Boładź - Wicedziekan
adw. Dariusz Kłos - Wicedziekan
adw. Filip Węgierski - Sekretarz
adw. Piotr Domański - z-ca Sekretarza
adw. dr Tadeusz Felski - Skarbnik