KRYSZTAŁOWE SERCE DLA TORUŃSKICH ADWOKATÓW

Drukuj artykuł drukuj artykuł

W dniu 06 marca 2015 roku w Dworze Artusa w Toruniu po raz XX - ty zostały przyznane Kryształowe Serduszka -  nagrody Dziennika Toruńskiego „Nowości” dla tych, którzy w minionym roku włożyli najwięcej pracy w pomoc osobom potrzebującym.

Na szczególną uwagę zasługują laureaci Kryształowego Serduszka – grono toruńskich młodych adwokatów, którzy pod kierownictwem adw. Piotra Domańskiego, zaangażowane jest w świadczenie pomocy prawnej na łamach gazety Nowości. Nie sposób wymienić wszystkich osób uczestniczących w projekcie. W gronie wyróżnionych znaleźli się między innymi: adw. Aleksandra Chołub, adw. Andrzej Pazdyga, adw. Adam Kozioziembski, adw. Filip Węgierski. Wyżej wymienieni doskonale rozumieją dzisiejszą rzeczywistość, są pełnymi pasji młodymi ludźmi, którzy pragną właściwie spożytkować swoje umiejętności- efektem czego jest nagroda „Kryształowego Serduszka”.

Warto przypomnieć, iż adwokaci we współpracy z toruńskimi Nowościami nieodpłatnie, odpowiadają na pytania prawne czytelników już od roku listopada 2013 roku, rozwiązując tym samym problemy czytelników, których nie stać na wizytę w kancelariach adwokackich celem uzyskania porady prawnej. W tym okresie ukazało się już blisko 100 porad prawnych dotyczących najróżniejszych, najpilniejszych życiowych spraw.

Rozdanie nagród przebiegało w miłej i uroczystej atmosferze. Wśród gości gali nie zabrakło ważnych dla naszego miasta i regionu postaci.  Szczególne podziękowania nasi Wyróżnieni otrzymali od Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego, Pani Elżbiety Rusielewicz a także Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego. W uroczystości uczestniczyli także Dziekan i rzecznik Prasowy ORA w Toruniu.

W imieniu laureatów nagrody Kryształowego Serduszka przemowę wygłosił adwokat Piotr Domański, który podkreślił, iż nagroda ta jest podziękowaniem dla wszystkich adwokatów, którzy udzielili i udzielają pomocy najbardziej potrzebującym na co dzień i wskazywał, iż pomoc najuboższym jest  jedną z podstawowych misji polskiej palestry.

Wyróżnienie w postaci Kryształowego Serduszka jest powodem do dumy i dużej satysfakcji a obecność wśród laureatów stanowi niekwestionowany dowód osiągniętego sukcesu. Stanowi zarazem potwierdzenie zasług toruńskich adwokatów dla rozwoju działalności charytatywnej w Kujawsko-Pomorskim.

Życzę wszystkim wyróżnionym a także wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, wytrwałości i kreatywności w przygotowaniu kolejnych inicjatyw społecznych.

 

Dziekan ORA w Toruniu
adw. Wiktor Indan - Pykno