UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Drukuj artykuł drukuj artykuł

Coraz szersze zastosowanie znajdują umowy ubezpieczeń gospodarczych. Przedsiębiorcy korzystają z nich dla zabezpieczenia spłaty wierzytelności czy ochrony przed skutkami czynów niedozwolonych.

Wielokrotnie zdarza się jednak, że ubezpieczyciele nie realizują należycie swoich obowiązków, odmawiają wypłaty sumy ubezpieczenia, zaniżają wycenę szkody, przeciągają proces likwidacyjny. Przedsiębiorca może skorzystać z usług adwokata nie tylko wówczas, kiedy wystąpi spór z ubezpieczycielem, ale już przed zawarciem umowy. Produkty finansowe oferowane przez ubezpieczycieli często określają prawa i obowiązki stron w bardzo zawiły sposób. Adwokat pomoże ocenić, jak dany zapis jest interpretowany w orzecznictwie i jakie zagrożenia się z nim wiążą. Adwokat jest pomocny w reprezentowaniu interesów klienta związanych z ubezpieczeniami gospodarczymi w bardzo szerokim zakresie. Może pomagać w zmuszeniu zakładu ubezpieczeń do wykonania uprawnień wynikających z umów ubezpieczenia należności, zabezpieczeń czy gwarancji kontraktowych.