IZBA ADWOKACKA W ŁODZI
adwokatura polska
wyszukaj adwokata

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?

PRAWO AUTORSKIE

Drukuj artykuł drukuj artykuł

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy utwór, od chwili nadania mu takiej postaci, która umożliwia zakomunikowanie go osobie trzeciej, chociażby miał postać nieukończoną, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Nie są utworami idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

Co do zasady prawo autorskie przysługuje twórcy. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia przez niego jakichkolwiek formalności.

Wyróżnia się prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe.

Prawa autorskie osobiste chronią (nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu) więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

1) autorstwa utworu;

2) oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;

3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;

4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Prawa autorskie majątkowe to wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Autorskie prawa osobiste są nieprzenaszalne. Autorskie prawa majątkowe mogą natomiast przejść na inne niż twórca osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy. Umowa może przenieść autorskie prawa majątkowe w całości, ewentualnie upoważnić do korzystania z utworu.

Przez pola eksploatacji rozumie się: wytwarzanie egzemplarzy utworu (techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrowo); wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Rola adwokata

to zapewnienie ochrony wszelkich uprawnień reprezentowanej przez niego strony oraz zagwarantowanie prawidłowego przebiegu postępowania.

W czym możemy pomóc? 

  1. Adwokat może pomóc w ocenie, czy mamy do czynienia z utworem w rozumieniu prawa.

  2. Adwokat może ocenić, czy korzystanie z utworu mieści się w granicach prawa do korzystania z utworu bez zgody twórcy (w ściśle określonych w ustawie przypadkach).

  3. Adwokat może ustalić, czy za korzystanie z utworu należy uiścić opłaty na rzecz Funduszu Promocji Twórczości albo wynagrodzenie za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

  4. Adwokat może reprezentować w postępowaniu ugodowym albo postępowaniu spornym przed sądem powszechnym podmiot, któremu zarzucane jest naruszenie autorskich praw osobistych lub autorskich praw majątkowych.

  5. Adwokat może sporządzić i skierować do podmiotu naruszającego prawa autorskie wezwanie do zaprzestania naruszeń.

  6. Adwokat może reprezentować podmiot, którego prawa autorskie osobiste lub majątkowe zostały naruszone, w postępowaniu ugodowym albo w postępowaniu spornym przed sądem powszechnym.

  7. Adwokat może pomóc w przygotowaniu odpowiedniej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych albo umowy licencji (niewyłącznej lub wyłącznej).

TEMATY POKREWNE

KALENDARIUM

Sprawdź jakie wydarzenia czekają Cie w najbliższym czasie
Czerwiec 2024
PON WT ŚR CZW PT SOB NIE
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Adwokatura Toruń

trwa wgrywanie strony Adwokatura Toruń...