IZBA ADWOKACKA W ŁODZI
adwokatura polska
wyszukaj adwokata

WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW ADWOKACKICH - 2019

Drukuj artykuł drukuj artykuł

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W Toruniu dla osób które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w dniu 29.09.2018 roku w Toruniu.


Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o adwokaturze z późn. zmianami osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką są uprawnione do ubiegania się o wpis na listę aplikantów adwokackich Kujawsko – Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu  przez okres 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.  Wpis na listę może być dokonany po uprzednim złożeniu wniosku (Uchwała nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 roku w sprawie Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej).


Termin składania wniosków i dokumentów do biura ORA – od 01 do 10 listopada 2018 r.
Wszystkie osoby, które chcą rozpocząć aplikację adwokacką od 1 stycznia 2019 roku proszone są o złożenie w biurze ORA  następujących dokumentów:


1.    wniosek o wpis na listę aplikantów,
2.    aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego, z uwagi na ograniczoną ważność tej informacji będą Państwo zobowiązani do złożenia aktualnej informacji z KRK uzyskanej w okresie od 01 do 10 listopada 2018 r.  (a więc  zbliżonym do daty przekazania akt do Ministerstwa Sprawiedliwości).
3.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, (art. 65 pkt 2 ustawy Prawo o adwokaturze).
4.    Oświadczenie dotyczące postępowania karnego i dyscyplinarnego,
5.    złożenie oryginału lub urzędowego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w przypadku przedłożenia dotychczas jedynie zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim.
6.    wniosek o wydanie legitymacji aplikanckiej.


Poniżej znajdą Państwo do pobrania potrzebne formularze.


W sprawie patronatu


Zgodnie z treścią § 10 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej
1.    Aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez Dziekana
              Okręgowej Rady Adwokackiej spośród adwokatów spełniających kryteria wymienione   w  ust. 2  niniejszego paragrafu.
2.    Okręgowa Rada Adwokacka może prowadzić listę patronów. Patronem może być adwokat, który łącznie spełnia następujące warunki:
a)    jest wpisany na listę adwokatów wykonujących zawód i wykonuje zawód adwokata  od co najmniej 5 lat,
        b)   nie jest karany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego,
        c)   wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył pisemne oświadczenie, iż znane są mu  obowiązki patrona.

Wszystkie osoby, które w tym roku nie zamierzają rozpocząć aplikacji adwokackiej proszone są o przesłanie do 10.11.2018 roku oświadczenia w tej sprawie do biura ORA.


file-wniosek-o-wpis-na-liste-aplikantow-adwokackich-2018-3363.pdf
wniosek o wpis na listę apl. adw.
file-oswiadczenie-do-wniosku-o-wpis-na-liste-aplikantow-adwokackich-3065.pdf
oświadczenie 1
file-oswiadczenie-postepowaniekarne-3362.pdf
oświadczenie 2
file-file-formularz-wniosku-o-wydanie-legitymacji-adw-i-apl-2820-2-3067.pdf
wniosek o wydanie legitymacji

KALENDARIUM

Sprawdź jakie wydarzenia czekają Cie w najbliższym czasie
Październik 2019
PON WT ŚR CZW PT SOB NIE
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Adwokatura Toruń

trwa wgrywanie strony Adwokatura Toruń...